Switch to: polish       | english       | spanish       | português       | français      

Hymn do miłości Ojczyzny

Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe.
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe,
Byle cię można wspomóc, byle wspierać,
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Ignacy Krasicki

Procedures


Confirmation of possession or loss of Polish citizenship

 The decision on the confirmation of possession or loss of Polish citizenship shall be issued - at the request of the person whom the proceedings concern or the entity that proves a legal interest or its duty to obtain a decision - by the province governor competent for the place of residence or last place of residence in Poland of the person concerned, and in the absence of such grounds – by the Mazowieckie Province Governor. The proceedings referred to above may also be initiated ex officio.


Restoration of Polish citizenship

 Polish citizenship shall be restored by the minister competent for internal affairs by way of a decision. The application for the restoration of Polish citizenship shall be submitted on the application form.


Granting Polish citizenship

 The application for granting Polish citizenship shall be submitted on the application form to the President of the Republic of Poland, via a province governor or a consul, in person or by mail with an officially certified signature. The President of the Republic of Poland shall grant Polish citizenship or shall refuse to grant it by way of a decision.


Recognition of a foreigner as a Polish citizen

 The recognition of a foreigner as a Polish citizen occurs at his/her request, and in the case of a minor foreigner at the request of his/her statutory representatives. In the absence of agreement between statutory representatives, each of them may apply to a court for a resolution. The application for recognition as a Polish citizen shall be filed with the province governor.


Loss of Polish citizenship

 The application for granting consent for the renunciation of Polish citizenship shall be submitted via a province governor or a consul, in person or by mail with an officially certified signature. The President of the Republic of Poland shall express his consent to the renunciation of Polish citizenship or shall refuse to grant such a consent by way of a decision.